ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. จันทร์จิรา จิตรักนที

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2558อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888