ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์

ชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2557ประสาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2553Neuroimmunology Neuroinfectious disease, Mayo Clinic, Rochester,MN,USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888