พญ.พญ. กมรวรรณ กตัญญวงศ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2548กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2540ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย