ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กมรวรรณ กตัญญวงศ์

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2548กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2540ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888