ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2554กุมารศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2551ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย