ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. กนกกาญจน์ เทพมาลัย

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554กุมารศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2551ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888