ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2546วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย