ผศ. พญ.ผศ. พญ. สรัตวดี หล่อสมฤดี - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2546วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย