ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2553อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, Cedars-Sinai Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
2549อายุรศาสตร์, Mt Sinai School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย