ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. ห้องสิน ตระกูลทิวากร

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2524ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888