ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2524ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ศัลยศาสตร์
  • - อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา