ผศ. นพ.ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2518สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2512ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • - อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช