ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. วิรัช เจริญเอี่ยม

ชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2518สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2512ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888