ผศ. นพ.ผศ. นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2551ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2540ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2536ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย