ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร

ชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2545อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888