ผศ. ทพ.ผศ. ทพ. ชยารพ สุพรรณชาติ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาเอก, Oral Surgery and Dental Radiology, Department of Oral Surgery and Dental Radiology, Charit? – Universit?tsmedizin Berlin ประเทศเยอรมนี
2543ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - ยังไม่มีสาขาเฉพาะทาง
  • - ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล