ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. ทพ. ชยารพ สุพรรณชาติ

ชำนาญพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2552ปริญญาเอก, Oral Surgery and Dental Radiology, Department of Oral Surgery and Dental Radiology, Charit? – Universit?tsmedizin Berlin ประเทศเยอรมนี
2543ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888