ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ผศ. ทพญ. ปิยะนุช เพิ่มพานิช

ชำนาญพิเศษ :

  • ปริทันตวิทยา
  • ทันตกรรม

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2549สาขาวิชาปริทันตวิทยา, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2535ปริญญาทางทันตแพทย์, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ปริทันตวิทยา

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888