ผศ. ดร. พญ.ผศ. ดร. พญ. วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2550โสต ศอ นาสิกวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย