ผศ. ดร.ผศ. ดร. สมบัติ ตาปัญญา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จิตวิทยาคลินิก

ภาษา -

การศึกษา

2539, ประเทศแคนาดา