น.ส.น.ส. ศุภิญญา สุทธิเชื้อชาติ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จิตวิทยาคลินิก

ภาษา -

การศึกษา

2560ปริญญาตรี, จิตวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย