ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

ชำนาญพิเศษ :

  • นิติเวชศาสตร์
  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2534นิติเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2532อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888