นพ.นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2547รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย