ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล

ชำนาญพิเศษ :

  • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2547รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888