นพ.นพ. เติมพงศ์ เรียนแพง - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2558ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย