ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. เติมพงศ์ เรียนแพง

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2558ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888