นพ.นพ. เชิง จิรวิศัลย์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จักษุวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2552อนุสาขาจักษุวิทยาจอตาและวุ้นตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
Vitreous , Retina, Cornea and External Disease, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
2548จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2542ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • - เวชศาสตร์ครอบครัว
  • - จักษุวิทยา
  • - อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา