นพ.นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2537กุมารศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2535ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2531ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย