ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2564ประสาทศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย