ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2560อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย