ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อิสริยพงศ์ โกฏิกุล

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2560อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2554ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888