ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2554วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย