ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

ชำนาญพิเศษ :

  • จิตเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2561สาขาจิตเวชศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888