นพ.นพ. อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • จิตเวชศาสตร์

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2561สาขาจิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย