นพ.นพ. อนันต์ วัชราจิตติธรรม - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2547ศัลยแพทย์ตกแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2545ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2539ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย