ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. อนันต์ วัชราจิตติธรรม

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2547ศัลยแพทย์ตกแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2545ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2539ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888