นพ.นพ. อธิษฐ์ วุฒิสารวัฒนา - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

ภาษา English

การศึกษา

2563อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2559อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย