ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2557ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย