ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุวรรณ แสนหมี่

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2557ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888