ชำนาญพิเศษ:

  • จิตเวชศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2540สาขาจิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2536ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย