ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2532เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, แพทยสภา ประเทศไทย
2531ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การบิน, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
2520ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888