ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2546อายุรศาสตร์, แพทยสภา ประเทศไทย
2545อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ประเทศไทย
2532ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Cebu ประเทศฟิลิปปินส์