ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สิทธิผล ชินพงศ์

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2546อายุรศาสตร์, แพทยสภา ประเทศไทย
2545อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ประเทศไทย
2532ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Cebu ประเทศฟิลิปปินส์

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888