ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สำเริง รางแดง

ชำนาญพิเศษ :

  • พยาธิวิทยาทั่วไป
  • พยาธิวิทยาคลินิค
  • พยาธิวิทยากายวิภาค

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาพยาธิวิทยาของเซลล์

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888