ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2550ศัลยศาสตร์ทรวงอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2537ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2534ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย