ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

ภาษา Thai, English

การศึกษา