ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2561กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลพุทธชินราช ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย