นพ.นพ. ศุภพงษ์ อาวรณ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2551ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2549ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2544ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย