ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2541ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2536ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย