นพ.นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2545เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2539ปริญญาโท, การบริหารจัดการ ธุรกิจสุขภาพ, University of London: London School of Hygiene and Tropical Medicine ประเทศสหราชอาณาจักร