ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วิเชียร โพธิ์แก้ว

ชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชปฏิบัติทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2545เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2539ปริญญาโท, การบริหารจัดการ ธุรกิจสุขภาพ, University of London: London School of Hygiene and Tropical Medicine ประเทศสหราชอาณาจักร

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888