ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วิทวัส รวิโยทัย

ชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888