ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. วสันต์ ลักษณ์ไกรศร

ชำนาญพิเศษ :

  • ประสาทศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2555ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888