ชำนาญพิเศษ:

  • ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2555ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทย
2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย