ชำนาญพิเศษ:

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา -

การศึกษา

2564โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประเทศไทย
2559ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย