ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มนัสวี มะโนปัญญา

ชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

  • มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2553อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2547ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888