ชำนาญพิเศษ:

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2554กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย