ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. มงคล เหล่าอารยะ

ชำนาญพิเศษ :

  • กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888