นพ.นพ. ภูมิศักดิ์ สุวรรณศร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2554อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2550วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย