ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ภูมิศักดิ์ สุวรรณศร

ชำนาญพิเศษ :

  • วิสัญญีวิทยา

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2554อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2550วิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2546ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888