ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

ภาษา Thai

การศึกษา

2563อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2557ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย