นพ.นพ. พันธุ์ภัทร์ จักรพันธุ์ - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ: -

ภาษา -

การศึกษา