นพ.นพ. พนธกร พานิชกุล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา -

การศึกษา

2558, ประเทศแคนาดา
2557, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2555ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพข้อสะโพกและหัวเข่า, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
2554ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2550ปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชศาสตร์ครอบครัว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2549ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย