ชำนาญพิเศษ:

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2561อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, Doctor of Medicine (MD), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย