ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. พจน์ ภิญโญพรพาณิชย์

ชำนาญพิเศษ :

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : Thai, English

การศึกษา

2561อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, Doctor of Medicine (MD), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888