นพ.นพ. พงศ์พัฒน์ สัตโยภาส - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • วิสัญญีวิทยา

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย