นพ.นพ. ปูรณ์ อภิชาติปิยกุล - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ภาษา Thai, English

การศึกษา

2563ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2561ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย