ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย