ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. ปาณัสม์ เจษฎาพร

ชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

ภาษา : English, Thai

การศึกษา

2559อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2556อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888