นพ.นพ. ปาณัสม์ เจษฎาพร - โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ชำนาญพิเศษ:

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

ภาษา English, Thai

การศึกษา

2559อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2556อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2552ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย